פסקי דין רבניים

דחיית תביעה לשיתוף ספציפי בקרקע

פסק דין הצדדים שלפנינו נישאו זל"ז כדמו"י ביום 4.11.1982, אלו הם נישואין ראשונים לשני הצדדים, ויש להם ארבעה ילדים, כולם בגירים. הבעל הגיש לביה"ד תביעת…

אמתלא וחזרה בדין יכיר

פסק דין רקע עובדתי לפנינו בני זוג גרושים אשר נישאו כדמו"י בשדרות בשנת תשנ"ו ע"י הרב המקומי הרב בר חן זצ"ל שהיה גם עד וצירף…

נישואי מינקת שהתעברה מתרומת זרע

נימוקים להחלטה מיום י"ח כסלו תשע"ט (26.11.2018) בהיתר נישואי מינקת בירור העובדות הופיעה המבקשת, רווקה כבת ארבעים, אשר ילדה בת לפני כשבעה חודשים מתרומת זרע.…

המשך ניהול תיק לאחר פטירת בעל דין

החלטה בפנינו בקשת המבקשת (באמצעות באת כוחה) למתן פסק דין לאור פטירת הבעל לשעבר (המשיב). בין הצדדים נחתם הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין…

דחיית בקשת האב למשמורת משותפת

החלטה הצדדים נישאו זה לזה כדמו"י בשנת 2012, ומנישואין אלה נולדו שני ילדים א' (יליד 2013) ור' (יליד 2014). הצדדים התגרשו זה מזה כדמו"י בתאריך…

חלוקת דירת השקעה הרשומה על שם הבעל

פסק דין בפנינו תביעה לחלוקת רכוש. יש להקדים את העניינים שאין בהם מחלוקת: בנושא הפנסיה וזכויות סוציאליות – האקטואר פרופסור רמי יוסף הגיש דו"ח ביום…

העברת משמורת לאב

החלטה בפנינו בקשת האב לקביעת משמורת. תיאור העובדות: הצדדים נישאו ביום י"ד בכסלו תש"ע (1.12.09) ומנישואין אלו נולדו שני ילדיהם המשותפים. הצדדים התגרשו ביום ו'…

נימוקים לדחיית בקשה למשמורת משותפת

החלטה בפנינו בקשת האב למשמורת משותפת של שלשת הילדים, כאשר האם מבקשת משמורת מלאה כפי המצב כיום. הצדדים התגרשו כדמו"י בתאריך ד' באלול תשע"ו (7.9.16),…