תכנית לימודים שנתית

התאריכים נתונים לשינויים, בהתאם לשינויים במועדי המבחנים של מנהל בתי הדין