תכנית לימודים מפורטת

לוח זמנים | תשפ"ד

התאריכים נתונים לשינויים, בהתאם לשינויים במועדי המבחנים של מנהל בתי הדין.