תכנית לימודים מפורטת

לוח זמנים | תשפ"ב

התאריכים נתונים לשינויים, בהתאם לשינויים במועדי המבחנים של מנהל בתי הדין.