מאגרי מידע

קצבת ילדים להורים בנפרד או גרושים

הקדמה:
הורים בנפרד וגרושים זכאים לקבל עבור ילדיהם קצבת ילדים
הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בחזקתו
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי זכאי?

 • הורים בנפרד או גרושים, שילדיהם נמצאים בחזקתם.

 • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב, כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו.

תהליך מימוש הזכות

הורים גרושים

 • ככלל אם אין סיבה שבגינה המוסד לביטוח לאומי עשוי לחשוב שהילדים אינם בחזקת האם, ימשיך המוסד לביטוח לאומי לשלם את קצבת הילדים לאם גם לאחר הגירושין.

 • כאשר לא ברור למוסד לביטוח לאומי מי ההורה שמחזיק בילד, הוא עשוי לדורש ראיות על מנת לוודא אצל מי נמצאים הילדים בפועל.

  • האמצעי הטוב ביותר להוכיח את ההחזקה בילדים הוא פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי שבו מוסדרת החזקת הילדים.

  • בהיעדר פסק דין (או במקרה שפסק הדין אינו מתייחס לשאלת החזקת הילדים), על ההורה, מבקש הקצבה, להוכיח באמצעים אחרים כי הילדים בחזקתו (למשל: תצהירים של ההורים או קרובים אחרים, הסכם גירושין וכיו"ב).

 • כדי לקבל את הקצבה, על ההורה למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולהגישו לסניף המוסד לביטוח ביטוח הלאומי. ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעותטופס מקוון.

הורים החיים בנפרד

חשוב לדעת

 • ההורה שמקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לקבל גם את נקודות הזיכוי הבאות עבור אותם ילדים:

  • נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 5

  • נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 18

 • ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לקבל נקודות זיכוי להורה לפעוט (מתחת לגיל 6)

 • כמו כן הורה שמגדל את הילד יקבל נקודת זיכוי נוספת, וככל שההורה השני משתתף בכלכלתו (על-ידי תשלום מזונות), יהיה גם הוא זכאי לנקודת זיכוי או לחלקה. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו.

גורמי ממשל

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם