מאגרי מידע

נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו(זכות)

הקדמה:
הורה (גבר או אישה) שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת
אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים
שווי ההטבה הוא 2,592 ש"ח לשנה ו-216 ש"ח לחודש
לחישוב נקודות הזיכוי עד שנת 2016 (כולל) ראו מחשבון נקודות זיכוי הרלוונטי עד 31.12.2016 באתר רשות המסים
לחישוב נקודות הזיכוי לשנים 2018-2017 ראו מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017 באתר רשות המסים
הורה (גבר או אישה) שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת, ללא קשר למספר הילדים.
 • ההטבה ניתנת החל משנת המס שבה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18.

 • רק ההורה שהילדים בחזקתו יקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל. אולם אם כלכלת ילדיהם מחולקת בין שני ההורים, יקבל ההורה השני נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

 • אם ההורה התגרש במהלך שנת המס או נישא מחדש במהלך השנה, הוא יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבה לא היה נשוי.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה משכרו מס הכנסה והוא עונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

 1. הוא הורה לילד מתחת לגיל 19

 2. הוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני של הילד

 3. הוא מגדל את הילד בעצמו או משתתף בכלכלתו (למשל על ידי תשלום מזונות ילדים) או מחזיק במשמורת משותפת מלאה את ילדיו.

הורים שהתגרשו, נפרדו או נישאו מחדש במהלך שנת המס

 • אם ההורה התגרש במהלך שנת המס או נישא מחדש במהלך השנה, הוא יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבו לא היה נשוי.

דוגמה
 • אישה התגרשה ביום 01.07.2015, וגידלה את ילדיה בנפרד מאבי הילדים. האישה התחתנה מחדש ב-01.10.2017.

 • בשנת המס 2015 היא זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי, שכן בשנת המס הזו היא היתה גרושה במשך חצי שנה בלבד.

 • בשנת המס 2016 היא זכאית למלוא נקודת הזיכוי שכן היתה גרושה במשך כל שנת המס.

 • בשנת המס 2017 היא זכאית ל-3/4 נקודת זיכוי, מכיוון שבשנה זו היא היתה גרושה במשך 9 חודשים מתוך 12 חודשי השנה, כלומר 3/4 מהשנה.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).

 • יש לצרף צילום של ספח תעודת זהות.

 • הורה פרוד יצרף אישור מפקיד השומה (לשם כך, ייתכן שיהיה צורך להציג בפני פקיד השומה תצהיר על גבי טופס 4440, פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה המאשר את המשמורת על הילדים, או פירוט חשבון בנק המצביע על תשלום מזונות).

 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 – דין וחשבון שנתי בצירוף האישורים שצויינו.

 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות לנקודות הזיכוי הבאות:

  • 2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לתושבי ישראל

  • נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18

  • נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5

  • נקודות זיכוי להורה לפעוט מתחת לגיל 6

  • לריכוז נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים ראו בפסקה הבאה.

 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

 • הורה גרוש, שנישא מחדש, אינו זכאי עוד לנקודת הזיכוי. בשנת המס שבה נישא מחדש, הוא יהיה זכאי לחלק יחסי של נקודת הזיכוי בהתאם למשך הזמן שבה היה גרוש במהלך אותה שנה (ראו הסבר ודוגמאות למעלה).

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם, ולכל היותר עד למצב בו גובה המס שיידרש לשלם הינו אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.

  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות אשר להן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.

  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב בו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.

דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,776 ש"ח (3 כפול 2,592 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,776 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד עם שני ילדים שבשנת 2017 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:

  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2017 – 2.5 נקודות (נקודה אחת המוענקת עד גיל 18 ו-1.5 נקודות עד גיל 5).

  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2017 – נקודה אחת בגין המוענקת עד גיל 18.

  • בנוסף יקבל אותו הורה נקודת זיכוי אחת נוספת בשל היותו גרוש או פרוד המגדל את ילדיו (בלי קשר למספר הילדים).

  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.

 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 4.75 (אם מדובר בגבר) או 5.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:

  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2017 – 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.

  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה אינו זכאי לנקודות זיכוי.

  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם