מאגרי מידע

מרכז קשר הורה-ילד

הקדמה:
מרכז קשר הוא מקום המופעל מטעם משרד הרווחה על-ידי עובדים סוציאליים ומשמש מסגרת למפגשים בין ילדים להוריהם, הנמצאים במצב של קונפליקט במשפחה
המפגשים במרכז נערכים בהסכמת שני ההורים או לאחר הפניה של גורם מוסמך
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
מרכז קשר הוא מקום סגור המופעל על ידי משרד הרווחה ומאוייש על ידי עובדים סוציאליים, המשמש מסגרת לקיום מפגשים בין בין ילדים להוריהם הנמצאים במצב של קונפליקטים במשפחה.
 • מרכזי קשר הורה-ילד נמצאים בכל רחבי הארץ, וניתן לאתרם באמצעות הרשות המקומית הרלבנטית.

מטרות מרכז הקשר

 • מרכז הקשר מיועד לשמש למטרות הבאות:

  • מקום מפגש בין הורה לילד כאשר נדרש פיקוח מקצועי על המפגש, או כאשר קיים סיכון לילד במפגש בינו לבין ההורה.

  • מקום מקצועי היכול לתת אבחון על הקשר בין ההורה הלא-משמורן לילד לצורך קביעת חלוקת זמני השהות של הילד עם ההורה במקרה שההורים נפרדים.

  • מקום המאפשר להורה שלא היה בקשר עם ילדו לחדש את הקשר, תוך הדרכה והכוונה, וזאת כשלב ביניים לפני קביעת זמני שהות.

  • מקום המשפר את הקשר בין הורים לילדיהם לאחר שנפגע בעקבות משבר גירושין או פירוד, או אלימות במשפחה.

  • מקום המסייע להורים במניעת עימותים בעת המעבר של הילדים מהורה להורה.

  • מקום מפגש לילדים והורים המתגוררים בריחוק גאוגרפי וזקוקים למקום מפגש הולם.

  • מקום מפגש בין אבות לילדיהם כאשר הילדים שוהים עם אמם במעון לנשים מוכות, ונדרש מפגש בין האב לילדים במסגרת מוגנת ובפיקוח.

אופן קבלת השירות

 • המפגשים במרכז ייערכו בהסכמת שני ההורים, או באמצעות הפניה מטעם אחד מהגורמים הבאים:

  • בית המשפט לענייני משפחה או הערכאה הדתית המוסמכת, המוסמכים גם לקבוע כי כל מפגש של ההורה עם ילדו ייערך במרכז הקשר, כאשר הם סבורים שיש טעם לכך.

  • בית משפט לנוער, הדן בהליך של נזקקות.

  • עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) או עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית המטפלת במשפחה.

 • המפגש במרכז הקשר מתרחש בדרך כלל פעם בשבוע ונמשך כשעה עד שעתיים.

 • צוות המרכז מפקח על המפגשים ומדווח על מהלכם לפקידת הסעד, הכותבת לבית המשפט דוחות תקופתיים על הקשר.

 • במרכז הקשר חותמים ההורים על תקנון מחייב ובו הכללים הנהוגים במרכז הקשר והתנהגות הצדדים במהלך הפגישות.

 • אם ההורים מתנהגים באופן שאינו תואם את הכללים הנוהגים במרכז, או שהפגישות מתנהלות באופן הפוגע בקטין, בהורה השני או באחד מאנשים הצוות במרכז, בסמכותם של העובדים הסוציאליים להמליץ לערכאה השיפוטית על הפסקת המפגשים.

ערעור על החלטה להפנות למרכז קשר

 • הורה שסבור כי ההחלטה לחייב אותו לפגוש את ילדו במרכז קשר שגויה, יכול לערער על ההחלטה.

  • על החלטה של עובד המחלקה לשירותים חברתיים ניתן להגיש ערר.

  • על החלטה של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

  • על החלטת בית הדין הדתי הרלבנטי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאה המוסמכת בהתאם לסוג בית הדין.

חקיקה ונהלים

 • הוראה 3.36 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע למרכז קשר הורים – ילדים.

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם