מאגרי מידע

מניעת מפגשי ילדים עם אביהם המזיק לנפשם במפגשים 936295-40 – ביה"ד הגדול

החלטה

לפני בית הדין פנייה מבולבלת ומסולפת של איש רע מעללים הגורם בהתנהגותו נזק בלתי־הפיך לילדיו, כפי שחוזר ומגלה תסקיר לשכת הרווחה האחרון.

המערער מבקש לבטל את פסיקת בית דיננו המנומקת מיום י"ב בטבת תשע"ט (20.12.18). כל הטענות שנטענו בבקשה זו נטענו לפני מתן פסק דין זה ונדחו אחת לאחת בפסק הדין. לפיכך אין מקום לפורטם שנית.

כאמור, לפנינו איש רע מעללים המשופע כנראה בממון רב, המבזבז את כספו בתביעות שאינו נמנע מלהגיש כדי לנסות ולהטיל מורא על רשויות ציבוריות ועל אנשי מקצוע העושים מלאכתם נאמנה.

כספו של הנ"ל משמש למלחמותיו, אך אין הוא מוכן לתת לילדיו את המגיע להם.

במסגרת מלחמתו (שאיננו יודעים מה מטרתה) אין הוא מוכן לעמוד באמות התנהגות בסיסיות שהציב בית הדין. ועקב כך מנע בית הדין את פגישותיו עם ילדיו, מכיוון שבפגישות אלו הוא מזיק להם.

האב נמנע מלהיפגש עם ילדיו בתנאים שנקבעו, וממשיך לגרום להעמיק ולהחמיר את הנזק הנפשי שכבר גרם להם.

בית הדין חוזר ומבהיר שטובת הילדים היא השיקול המכריע בהחלטותיו. משכך לא יבטל בית הדין את ההתניות הבסיסיות שקבע למפגש בין האב לילדיו, מפני שהפגיעה בפגישות אלו ללא עמידה בכללים גדולה עשרת מונים מהפגיעה שנגרמת להם (ואכן נגרמת) ממניעת המפגשים.

החלטה

לאור האמור בית הדין קובע:

א.         אנו דוחים על הסף הבקשה לביטול פסק דיננו.

ב.         דמי הערבות שהפקיד המערער לצורך עיון בבקשתו יחולטו לאוצר המדינה.

ג.         המערער ישלם סך 2,000 ש"ח הוצאות לאוצר המדינה, בגין הגשת הבקשה בחוסר תום לב ובזבוז זמנו השיפוטי של בית הדין.

ד.         ההחלטה תישלח למחלקה לגביית קנסות והוצאות משפט במשרד המשפטים לצורך גביית ההוצאות הנזכרות.

ה.         עם מתן החלטה זו סוגר בית הדין את התיק.

ו.          ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.

ניתן ביום י"א באלול התשע"ט (11.9.2019).

הרב אליעזר איגרא                           הרב א' אהרן כץ                           הרב שלמה שפירא

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם