מאגרי מידע

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט (מזונות מעוכבת)

הקדמה:
מזונות מעוכבת הם דמי מזונות אשר מוטלים על גבר שבית הדין הרבני הורה לו לגרש את אשתו והוא סרב לעשות כן
מזונות מעוכבת יכולים להיות מוטלים על הבעל בהוראה של בית הדין הרבני או של בית המשפט לענייני משפחה
אישה עשויה להיות זכאית למזונות מעוכבת, גם אם אינה זכאית למזונות אישה
בתי הדין הרבניים בישראל
על פי הדין העברי, גירושין חייבים להיעשות ברצון שני הצדדים.
 • בית הדין הרבני אינו יכול להכריז על בני זוג כגרושים אלא יכול רק להורות לבעל לתת גט לאשתו (ולהורות לאשה לקבל את הגט) וכן להטיל עליו סנקציות כדי לשכנעו לעשות כן.

 • אם בני הזוג לא יקיימו את החלטת בית הדין (הבעל יסרב לתת גט, או האשה תסרב לקבל גט), בני הזוג ישארו נשואים.

 • כאשר בית הדין הרבני מורה לבעל לתת גט לאשתו, אך הבעל מסרב לעשות כן, על פי הדין העברי הבעל מעכב את האישה מלהינשא לאחר ולפיכך היא "מעוכבת מחמתו להינשא". (ראו מסורבת גט בדת היהודית).

 • במקרה כזה יכול בית הדין הרבני, או בית המשפט לענייני משפחה, לחייב את הבעל לשלם לאשתו "מזונות מעוכבת".

 • האישה תהיה זכאית למזונות מעוכבת, גם אם באותן נסיבות לא קמה לה הזכות לקבל מזונות אישה מבעלה.

דוגמה
 • אשה שעזבה את הבית אינה זכאית למזונות אשה מאחר שאינה מתגוררת עם בעלה. אך תהיה זכאית למזונות מעוכבת.

 • גם אשה עובדת, המשתכרת למחייתה, אינה זכאית למזונות אשה אבל לפי רוב הדעות תהיה זכאית למזונות מעוכבת.

 • בניגוד למזונות אישה, מזונות מעוכבת אינם תלויים בפרנסתו, מצבו הכלכלי או רמת השתכרותו של הבעל.

מי זכאי?

 • אשה נשואה שבית הדין הרבני הורה לבעלה לתת לה גט והוא מסרב לעשות כן.

 • חשוב: לצורך פסיקת מזונות מעוכבת, האשה אינה צריכה לעמוד בתנאים הנדרשים לצורך קבלת מזונות אשה, כאמור לעיל.

תהליך מימוש הזכות

 • אשה מסורבת גט, כמפורט לעיל צריכה להגיש תביעה למזונות מעוכבת.

 • הערכאה השיפוטית אליה יש להגיש את התביעה:

  • אם הוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני ונכרכו בה מזונות אשה, הסמכות לדון בתביעת מזונות מעוכבת תהיה של בית הדין הרבני, ויש להגיש התביעה למזונות מעוכבת לבית הדין הרבני.

  • אם לא נכרך עניין מזונות האישה בתביעת הגירושין שהוגשה בבית הדין הרבני, ניתן להגיש תביעת מזונות מעוכבת בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, לפי שיקול דעתה של האישה.

  • מאחר שיש הבדלי גישות בין הערכאות השונות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בטרם הגשת תביעה.

  • את התביעה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים של בני הזוג, או לבית הדין הרבני שהורה בעניין הגט.

 • במסגרת התביעה על האישה להראות כי בית הדין הרבני הורה לבעל בפסק דין לתת גט לאישה.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למזונות מעוכבת גם אם האישה אינה זכאית למזונות אישה.

 • אשה הזכאית למזונות מעוכבת אינה נדרשת למלא אחר חובותיה כאישה נשואה כתנאי לקבלת מזונות אלה, והיא תהיה זכאית למזונות כל עוד היא מסורבת גט.

 • ניתן להגיש תביעה למזונות זמניים גם בעילת מעוכבת.

ארגוני סיוע

 • המרכז לקידום מעמד האשה – מרכז רקמן

גורמי ממשל
 • בתי הדין הרבניים בישראל

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם