מאגרי מידע

מזונות זמניים

הקדמה:
אישה שנפרדה מבעלה זכאית למזונות זמניים עד לפסיקת בית המשפט בעניין תביעת המזונות שהגישה
הבקשה לתביעת מזונות זמניים פטורה מאגרה
בירור תביעת מזונות בבית משפט עלול לעיתים להימשך זמן רב. על מנת לספק לאישה סעד זמני לתקופת הביניים עומדת בפניה האפשרות להגיש בקשה למזונות זמניים. במטרה למלא את צרכי האישה בזמן התנהלות ההליכים.
סכום המזונות הזמניים נקבע על פי התרשמותו של בית המשפט מהכנסות בני הזוג ומצבם הכלכלי. בתביעה למזונות זמניים, בית המשפט אינו נכנס לעובי הקורה והוא קובע את הסכום על פי הערכת הנתונים הכללית. מדובר ב"מעין עזרה ראשונה עד לבירור התביעה".

מי זכאי?

 • נשים שהגישו תביעת מזונות.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה למזונות זמניים ניתן להגיש במקביל להגשת כתב התביעה למזונות, במסמך נפרד.

 • על האישה לתמוך את בקשתה בתצהיר וכן לפרט את טיעוניה ולצרף אסמכתאות כמו בהליך הגשת כתב תביעה למזונות. לפרטים נוספים, ראו בערךמזונות אישה.

 • המשיב יגיש את תשובתו לבקשה בתוך 10 ימים מיום שהבקשה הומצאה לו.

 • אם המשיב לא הגיש את תשובתו בתוך 10 ימים כאמור, בית המשפט רשאי לפסוק בבקשה גם ללא התשובה.

 • בית המשפט יכול לפסוק בבקשה באחת משתי הדרכים, בהתאם לשיקול דעתו:

  • על יסוד הבקשה שהוגשה והתשובה לה, מבלי לקיים דיון בנוכחות הצדדים.

  • לאחר שקיים דיון בנוכחות הצדדים, אם לדעת בית המשפט יש צורך בקיום דיון. במקרה זה, הדיון יתקיים לכל המאוחר בתוך 30 ימים מיום שהמשיב הגיש תשובה לבקשה (ובסך הכל לא יותר מ-40 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה).

 • בית המשפט יפסוק בבקשה בהקדם האפשרי.

 • הבקשה למזונות זמניים פטורה מאגרה

חשוב לדעת

 • אומנם אחת ממטרות של הסעד הזמני הינה לשמור על המצב הקיים, אולם בפסיקה נקבע כי במסגרת המזונות הזמניים בית המשפט לא יפסוק לאישה צרכים שהינם בגדר מותרות.

 • הסכום שייפסק בסיום בירור תביעת המזונות ה"רגילה", עשוי להיות שונה מהסכום שנפסק כסעד זמני.

 • יודגש: הסכום הקובע הוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין הסופי.

 • מזונות זמניים נחשבים מזונות לכל דבר ועניין. במידה והחייב אינו מספקם, ניתן לגבותם על ידי פניה להוצאה לפועל או על ידי הגשת בקשה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם