מאגרי מידע

כפיית גט למרות אי־שמיעת טענות הבעל – מבחירתו הוא – נוכח העובדות המבוררות המצדיקות כפייה 1157365-1 – ביה"ד הגדול

פסק דין

לדיון בפנינו הופיעו האישה ובאת כוחה, האיש לא הופיע.

שמענו את טענות האישה, בחנו היטב את פרטי התיק לאורך כל השנים כפי שהתנהל בבית הדין האזורי, ולאחר העיון לא נותר לנו אלא להביע את תמיהתנו על בית הדין האזורי שלא קבע כפייה לגט מן הטעם שלא נשמעו טענות הבעל.

איננו מבינים מי הפריע לבעל לבוא לבית הדין, להשמיע את טענותיו ולהתמודד עם טענות האישה. וכי שנים של עיגון לא די בהן כדי לייתר את האמירה שכביכול לא נתקיים כאן "שמוע בין אחיכם"? וכי ההתנהלות של השארת הילדים בארצות הברית אינה אמירה ברורה של הבעל בדבר מאיסות גמורה?

יתרה מזו, ברור לנו כי אין לבעל כל התנגדות לעצם מתן גט. זאת הן ממכתבו של הרב שלמה מחפוד, הן מהמכתב שהפנה הרב שמואל גמליאל לבית הדין האזורי בתאריך י"ט בשבט תשע"ח (4.2.2018).

גם לבעל ולמשפחתו ברור כי הוא אינו ממלא את כל מחויבויותיו כלפי האישה, והתנאים שהוא מתנה למתן הגט אינם מצדיקים כל עיכוב, אף לא לרגע (כפי שגם הרחבתי בספרי משכיל לדוד חלק ב סימן כב).

אשר על כן מורה בית דיננו על כפיית גט.

יש להורות על הפעלת כל הסנקציות על פי חוק, ובכובענו כבית דין דתי הננו מורים לפעול במקרה זה נגד הבעל על פי ההרחקות דרבנו תם כולל פרסום שמו ותמונתו.

הרב דוד ברוך לאו – נשיא

מצטרפים.

הרב אליעזר איגרא                           הרב א' אהרן כץ

נפסק כאמור.

ניתן ביום כ"ז בתמוז התשע"ט (30.7.2019).

הרב דוד ברוך לאו – נשיא                 הרב אליעזר איגרא                            הרב א' אהרן כץ

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם