מאגרי מידע

חלוקת זמני שהות של הורה לא-משמורן עם ילדיו (הסדרי ראייה)

הקדמה:
כאשר זוג שלו ילדים משותפים מבקש להיפרד, יש להסדיר פרקי זמן קבועים וסדירים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מההורים
חלוקת זמני השהות יכולה להיעשות בהסכמה בין ההורים, ובמקרה שאין הסכמה תיקבע על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת
הפרת הסדר חלוקת זמני השהות עלולה לגרור סנקציות
הצורך בחלוקת זמני שהות (כונה בעבר "הסדרי ראיה" והיום מכונה גם "הסדרי שהות", או "זמני שהות") עולה כאשר זוג אשר לו ילדים משותפים מבקש להיפרד, ויש להסדיר את חלוקת הזמנים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מהוריהם לאחר הפרידה.
 • חלוקת זמני שהות משמעה קביעת פרקי זמן קבועים וסדירים בהם הורה ישהה עם ילדיו, כולל בחופשות ובחגים, כאשר הכמות והאורך של המפגשים משתנה בהתאם לגיל הקטין ולנסיבות המשפחתיות.

 • כאשר נקבעת משמורת מלאה לאחד ההורים (למשל, בשל חזקת הגיל הרך), חלוקת זמני השהות מאפשרת להורה שאינו משמורן לשמור על קשר יציב ורציף עם ילדיו לאחר הפרידה.

קביעת חלוקת זמני שהות

חלוקת זמני שהות בהסכמה

 • ההורים יכולים לקבוע את חלוקת זמני השהות בהסכם ביניהם.

 • מומלץ כי ההסכמות בנושא זמני השהות יהיו מפורטים ויתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים:

  • חופשות מהמסגרות החינוכיות (חנוכה, פסח, החופש הגדול) .

  • חגים, לרבות הסדרת השהות בחגים כאשר הם חלים בסמיכות לסופ"ש.

  • מנגנון תיאום למקרים בהם אחד ההורים אינו יכול לעמוד בהסכם מסיבות בלתי צפויות.

  • תיאום זמני השהות בזמן יציאת אחד ההורים לחופשה ללא הילדים.

  • תיאום הסדרי השהות בזמן יציאת אחד ההורים לחופשה או נסיעה לחו"ל ביחד עם הילדים.

 • את ההסכם יש להביא לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית דין הרבני.

קביעת חלוקת זמני שהות בערכאה שיפוטית

 • בהיעדר הסכמה בין ההורים, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לצורך קביעת חלוקת זמני השהות.

 • קביעה ראשונה של חלוקת זמני השהות תיעשה לרוב כחלק מהכרעה בתביעת משמורת בהליך גירושין בין יהודים.

 • לצורך קביעת המשמורת וזמני השהות עשויה הערכאה השיפוטית לבקש הערכת מסוגלות הורית.

 • העיקרון המנחה את הערכאה השיפוטית בקביעת חלוקת זמני השהות הוא עקרון טובת הילד.

 • טרם הגשת תביעת משמורת בהליך גירושין בין יהודים יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה.

 • חשוב: הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בשאלת המשמורת וזמני השהייה, ורצוי להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה מומלץ לפנות בנסיבות הספציפיות.

שינוי חלוקת זמני שהות

 • ניתן לשנות את חלוקת זמני השהות בהסכמה בין ההורים.

 • השינוי יעשה בהסכם בכתב, אותו יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לצורך אישורו.

 • אם אין הסכמה בין ההורים, ההורה המבקש לשנות את חלוקת זמני השהות יכול לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולהגיש תביעה לשינוי חלוקת זמני השהות.

 • השיקול המנחה את בית המשפט או בית הדין הדנים בבקשה לשינוי חלוקת זמני שהות הינו עקרון טובת הילד.

דוגמה
סיבות אפשרויות לשינוי זמני השהות: מעבר דירה, הגירה לחו"ל, שינוי משמעותי בשעות העבודה, כאשר הורה מעוניין לשהות זמן ארוך יותר עם ילדיו

הפרת הסדר חלוקת זמני השהות

הפרה על ידי הורה שאינו משמורן

 • כאשר הורה שאינו משמורן מפר את הסדרי השהות, ולא מגיע לפגוש את ילדיו, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש ממנו אחד או יותר מהסעדים הבאים:

  • אכיפת הסדרי השהות.

  • הטלת קנס כספי בגין כל מקרה של אי-קיום הסדרי השהות.

  • החזרים בגין הוצאות שנאלץ ההורה המשמורן להוציא בשל אי קיום ההסדרים (לדוגמה: הוצאות עבור שמרטפות).

  • הגדלת דמי מזונות.

 • במקרים של הפרה עקבית ניתן לבקש את שינוי הסדרי השהות על מנת לשקף את המצב האמיתי.

הפרה על ידי ההורה המשמורן

 • כאשר ההורה המשמורן מפר את הסדרי השהות ואינו מאפשר להורה השני לראות את הילדים, ניתן לפעול בכמה מישורים כדי לאכוף את הסדרי השהות:

  • הגשת תלונה במשטרה כנגד ההורה המשמורן.

  • פנייה לפקיד סעד בשירותי הרווחה.

  • פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, אשר רשאים להטיל קנס כספי על ההורה המשמורן בגין כל הפרה של הסדרי השהות.

 • במקרים קיצוניים של הפרה עקבית ניתן להגיש תביעה להעברת המשמורת.

זמני שהות בפיקוח גורמים מקצועיים

אם גורמי הרווחה והערכאה השיפוטית סבורים כי קיימת סכנה ממשית לילד מאחד ההורים, יקבע כי זמני השהות יתקיימו במרכז קשר הורה-ילד תחת פיקוח של גורמים מקצועיים.

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם