מאגרי מידע

זכויות רכושיות שעל פי חוק ולא על פי דין תורה כפיצוי גירושין 796880-5 – ביה"ד הגדול

פסק דין

רקע

לפני בית הדין מונח ערעורו של הבעל ובקשתו בעקבות החלטת בית הדין האזורי המודיעה לבית הדין הגדול שלא עלה בידי בית הדין להביא את הצדדים להסכמה לגבי גובה הפיצוי ולכן בית הדין מחזיר התיק לטיפולו של בית הדין הגדול.

הרכבי בית הדין הגדול בגלגוליהם השונים ניסו להביא הצדדים לידי הסכמה אך ללא הועיל. גם הרכב בית דיננו ניסה בדיון האחרון להביא את הצדדים להסכמות, אך האישה, המקבלת מזונות מידי חודש בחודשו, סירבה להתפשר ודורשת שהבעל ישלם את מזונותיה עד אחרית ימיה. משכך בית הדין  חייב להוציא פסיקתו.

הצדדים חיים בנפרד למעלה מעשרים שנה, שני הצדדים שונאים זה את זה.

זכויות רכושיות שעל פי חוק ולא על פי דין תורה כפיצוי גירושין

פירוק השיתוף בנכסי הצדדים נערך זה מכבר, והאישה קיבלה את כל זכויותיה על פי חוק – זכויות המאפשרות לה חיים סבירים. אין ספק שחלק גדול מהזכויות שקיבלה מגיעות לה על פי חוק ולא בהכרח על פי דין תורה. כמו כן אין ספק שמחצית הרכוש שקיבלה מהווה פיצוי ראוי.

חובת הגירושין נוכח אי רצונם ההדדי של הצדדים זה בזה ונוכח הפירוד הממושך

כפי שכתבנו, האישה אינה חפצה בבעל אלא מעכבת את הגירושין כדי לחייבו להמשיך לשלם לה את מזונותיה. מכיוון ששני הצדדים אינם רוצים זה בזה, האישה חייבת לקבל את גיטה כדברי רבנו ירוחם הידועים וכהוראת הגר"ח פאלאג'י.

מסקנות ומתן הוראות

לאור האמור בית הדין קובע:

א.         אנו מקבלים את ערעור הבעל.

ב.         האישה חייבת לקבל גיטה.

ג.         מכיוון שהאישה חייבת לקבל גיטה הבעל פטור מתשלום מזונותיה.

ד.         התיק יוחזר לבית הדין האזורי לצורך סידור גט פיטורין.

ה.         עם מתן החלטה זו בית הדין מורה לסגור את התיק.

ניתן ביום ט"ו במרחשוון התש"ף (13.11.2019).הרב אליעזר איגרא        הרב א' אהרן כץ הרב שלמה שפירא

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם