מאגרי מידע

הקדשות הועד הכללי כנסת ישראל – מתן הוראות למנהל המיוחד 1063227-2 ביה"ד ת"א

       החלטה

  • בהחלטה מיום כ"ד מרחשוון תשע"ט (2.11.18) מינה בית הדין את עו"ד רונן מטרי, מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים, כמנהל מיוחד של כלל הקדשות 'הועד הכללי כנסת ישראל' והקדשות 'אוצר החסד קרן שמואל' ובכללם:  

הקדש 'בית דוד' רח' הרב קוק 9 ירושלים הידוע כגוש 3050 חלקה 21.

הקדש 'ברנט': גוש 20062 חלקה 90; גוש 3066 חלקה 71; גוש 30068 חלקה 52. 

ההקדש 'עטלזון': גוש 30086חלקה113. 

הקדש 'זיטומיר': גוש 30087 חלקה 281. 

הקדש 'שפר מילנר': גוש 30088 חלקה 23. 

כנסת א': גוש 30047 חלקות:50,51,52. 

כנסת ב': גוש 30047 חלקות 53,54,55.

כנסת ג': גוש 30047 חלקה 116. 

הקדש 'סבוראי': גוש 30101 חלקה 99 ; גוש 30026 חלקה 106; גוש 30102 חלקה 44. 

הקדש 'הילולא – לוואי': גוש 30066 חלקה 74; גוש 30063 חלקה 126; גוש 30063 חלקה 84. 

ולכל הקדש אחר המשתייך לאשכול הקדשות 'הועד הכללי כנסת ישראל' ו'אוצר החסד קרן שמואל'.

למנהל המיוחד נמסרו כל הסמכויות, לרבות סמכות האפוטרופסות, לניהול כלל נכסי אשכולות הקדשות 'הועד הכללי כנסת ישראל' ו'אוצר החסד קרן שמואל' כמו גם  הסמכות לייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות. 

  • ניתן בה צו המורה למנהל המיוחד, עו"ד ר' מטרי, לפרסם לציבור הרחב, לרבות בדרך שלפרסום בעיתונות הכתובה, את דבר מינויו כמנהל המיוחד של הקדשות 'הועד הכללי כנסת ישראל' ולהודיע כי כל המתקשר עם עמותת 'הועד הכללי כנסת ישראל' או עם מי מטעמה בעסקה כלשהי הנוגעת לנכסי ההקדשות, לרבות עסקאות דיירות מוגנת, מניח את מעותיו על קרן הצבי.

ניתן ביום ג' באב התשע"ט (04/08/2019).

     
הרב שלמה שטסמן – אב"ד הרב אייל יוסף הרב עידו שחר

העתק מתאים למקור

רפאל כהן, המזכיר הראשי

נחתם דיגיטלית ע"י הרב שלמה שטסמן בתאריך 04/08/2019 14:41

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם