מאגרי מידע

הפניית בקשת צד ג' לעיון בתיק לביה"ד והעדר סמכות ביהמ"ש לצוות על כך

החלטה

לפני בית הדין בקשת עו"ד והיב ח'טיב וזו לשונה:

בהתאם לצו בית המשפט המחוזי בחיפה בגדרי תיק מס' 16782-04-17 מיום 16.5.2018 הנכם מתבקשים להעביר לידי הח"מ את המסמכים המפורטים בצו בית המשפט.

בצו בית המשפט שנחתם בדרך של פסיקתא שהוכנה על ידי המבקש שהוא מנהל מיוחד לנכסי חייב נרשם כך:

למסור לידי המנהל המיוחד ומי מטעמו מידע על צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה ולמסור העתק של המסמכים עבור אביו של החייב [פלוני].

 (במאמר מוסגר יצוין כי אין כל פרטים על אודות אביו של החייב כדי שנוכל לאתר מסמכי ירושה או צוואה.)

לאחרונה ניתנו כמה החלטות העוסקות בנושא אופיים הייחודי של תיקי בית הדין הרבני והחיסיון החל עליהם מכוח תקנות הדיון (עיין למשל תיק 1031824/4 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב – שם הבקשה דומה באופייה לבקשה זו, תיק 432748/12 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב, ותיק 1118930/1 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע – שלושתם פורסמו במאגרי מידע ובאתר בתי הדין הרבניים, או תיק 1174510/1 בית הדין הרבני האזורי בחיפה – עדיין לא פורסם).

עיקרי הדברים הם שמזכירות בית הדין אינה יכולה לבצע צווים המופנים אליה מערכאות שונות ויש להגיש בקשת היתר עיון שתובא בפני בית הדין – ההרכב כולו או חלק ממנו – והוא אשר יחליט אם להתיר או להתיר את העיון בתיק.

הרוצה לעיין בהרחבה יפנה למקורות הנ"ל.

אשר על כן, אין מקום לפעול בשלב זה בהתאם למסמכים שהוגשו.

ככל שהמבקש יפנה לבית הדין בבקשה מנומקת בצירוף פרטים מזהים – שם ומספר זהות של אבי החייב, בצירוף כתב מינויו כמנהל המיוחד לנכסי החייב בפש"ר, ידון בית הדין בבקשה.

החלטה זו ניתנת לפרסום בהשמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום ח' בסיוון התשע"ח (22.5.2018).

הרב דניאל אדרי – אב"ד                 הרב בן ציון הכהן רבין                            הרב אלעד עלי

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם