מאגרי מידע

החזרת קו טלפון 1170284-7 – ביה"ד אשקלון

פסק דין

התקבלה בקשת ב"כ המבקשת להורות למשיב להשיב את פעילות קו הטלפון […] שהיה בשימוש המבקשת לפעילות תקינה, לאחר שהמשיב הנ"ל ניתק את קו הטלפון, הגם שקו הטלפון רשום על שמו.

ביה"ד רואה בשימוש בקו טלפון בזמננו כדבר הכרחי ובסיסי שבעל מחויב ליתן לאשתו, וכיון שבני הזוג לא התגרשו, והבעל חייב במזונות אשתו, הוא חייב לתת לה קו טלפון. גם שמירה על מספר הטלפון בזמננו הינה חלק מן הצורך הבסיסי של האדם [ועל כן נקבע כבר בשנת 2005 תיקון מס' 32 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982, ראו סעיף 5א.(ו) לחוק הנ"ל], המאפשר לו לשמור על קשר תקין עם בני משפחתו ועם חבריו, ועל כן גם בכך הבעל מחויב. לפיכך ביה"ד מורה למשיב להשיב את פעילות קו הטלפון הנ"ל למבקשת תוך שבעה ימים מחתימת החלטה זו.  לחלופין יגיש המשיב עד יום כ"ח באייר תשע"ט (2.6.2019) תגובה מנומקת לביה"ד, לבקשתה של האשה.

תשלום קו הטלפון ישולם ע"י המבקשת הנ"ל, הואיל וחיוב הבעל בזה הוא במסגרת חיוב מזונות, ועלות הקו הינה חלק מסכום המזונות שנפסק ע"י ביה"ד ביום 28.10.2018.

החלטה זו ניתנת לבקשת צד אחד, טרם קבלת תגובת הצד שכנגד, בשל דחיפות העניין, הואיל וייתכן שבחלוף זמן מניתוק הקו, לא ניתן יהיה להשיבו. מתוך ראיית האיזון בין זכותה של המבקשת לשמור על המספר שברשותה, אל מול זכותו של המשיב להציג את עמדתו בפני ביה"ד, הורה ביה"ד כנ"ל, אך במקביל אִפשֵר למשיב להגיש את תגובתו, כאמור לעיל.

להחלטה זו, אפשר שיצורפו לתיק נימוקים בעתיד.

ניתן לפרסם החלטה זו אחר השמטת פרטים מזהים של הצדדים.

ניתן ביום כ"ד באייר התשע"ט (29.05.2019).

הרב מאיר כהנא                              הרב שלמה צרור                            הרב גודיס דניאל

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם