מאגרי מידע

דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה

 • צד להליך בבית משפט בעניין המוגדר "ענייני משפחה" זכאי כי הדיון ייעשה בדלתיים סגורות

 • לבית המשפט סמכות להחליט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי

 • למידע נוסף ראו פסקת "חקיקה ונהלים" בהמשך דף זה

סעיף 68 (ה) לחוק בתי המשפט קובע כי ענייני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה מלבד תובענות לפי חוק הירושה תשכ"ה-1965, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק השמות, ולפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963 – יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בעניין, כולו או מקצתו, בפומבי.

מי זכאי?

 • כל אדם הנמצא בהליך משפטי בפני בית משפט בעניין המוגדר כ"ענייני משפחה" בחוק בית המשפט לענייני משפחה.

 • הזכות אינה חלה על תובענות בענייני ירושה שמקורם אינו בסכסוך משפחתי, תובענות לפי חוק השמות ותובענות לפי חוק קביעת גיל תשכ"ד-1963.

 • "ענייני משפחה" מוגדרים בחוק ככוללים את הנושאים הבאים:

  • תביעות בענייני המעמד האישי

  • תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה

   • "בן משפחתו" מוגדר ככולל:

    1. בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;

    2. ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;

    3. הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;

    4. נכדו;

    5. הורי הוריו;

    6. אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;

   • "הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;

  • תביעה למזונות או למדור;

  • תביעה לאבהות או לאמהות;

  • תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;

  • תובענה לפי חוקים אלה:

   • חוק גיל הנישואין, תש"י-1950;

   • חוק השמות;

   • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;

   • חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;

   • חוק הירושה, כולל תביעה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו;

   • חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969;

   • חוק יחסי ממון בין בני זוג;

   • חוק אימוץ ילדים;

   • חוק למניעת אלימות במשפחה;

   • חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי בית המשפט.

חשוב לדעת

 • לבית המשפט יש סמכות להורות כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי.

 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם בענייני משפחה מאת האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בכפוך לתנאי הזכאות. למידע נוסף ראו סיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי.

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם