מאגרי מידע

דחיית בקשות לגילוי מסמכים בהעדר עילות לכאוריות המצדיקות פגיעה בפרטיות 1203463-1 – ביה"ד טבריה

החלטה

בפנינו בקשה לקיום צוואת המנוח [פ'] ז"ל והתנגדות לקיום הצוואה מטעם בת המנוח [פלונית].

במהלך הדיון טען בא כוח המתנגדת לאי־כשרות הצוואה וביקש מתן צו לקבלת כל מסמך רפואי שיכול להעיד על מצבו הבריאותי של המנוח בעת רישום הצוואה ולקבלת דפי חשבון כדי לבדוק העברות כספיות בחשבונו לטובת מאן דהו. כמו כן ביקש צוואות נוספות שברשות היורשים וכן לחקור את מגיש הצוואה. עוד תבע לחייב את מבקש קיום הצוואה בהוצאות בשל אי־תגובתו בכתב בכתב לבקשתו.

מגיש הבקשה ושאר ילדי המנוח טענו שידוע להם על צוואה נוספת המוקדמת לצוואה זו אך צוואה זו אינה ברשותם ואין לה משקל משפטי עקב בטלותה. לדבריהם, בעת עריכת הצוואה היה מצבו הרפואי של האב שפיר והוא התנהל כגבאי בית כנסת, בתקופה זו תפקד באופן מלא ורק אחר כך נזקק לסיעוד בבית אבות. הצוואה נערכה בפני מזכיר בית הדין הרב שלמה דידי שחתם עליה כעד, עד נוסף שחתם עליה היה אז מאבטח בבית הדין.

המתנגדת התבקשה לציין אם ידוע לה שהמנוח היה מאושפז בעת כתיבת הצוואה, אך לא ידעה לענות תשובה ברורה וטענה כי האב היה 'יוצא ונכנס' בבתי אבות.

להלן החלטת בית הדין:

בדיון נאמר כי ייקבע מועד לזימון שני עדי הצוואה וכן היורשים הרשומים בצוואה וכי יתאפשר לבא כוח המתנגדת לחקור את מגיש הצוואה והעדים.

אולם לאחר עיון חוזר ולאור העובדה כי המתנגדת לא הציגה לפנינו ראיה כל שהיא שיש בסיס כלשהו אפילו לכאורה לפסול את הצוואה, מלבד העובדה שהיא נושלה מן הירושה – עובדה שאין בה כדי לפסול את הצוואה, סבור בית הדין כי יש מקום לדחות את ההתנגדות על הסף וכי אין כל הצדקה לפגוע בפרטיות של המנוח ולתת את הצו המבוקש למסמכים רפואיים או דוגמאות חתימה או לחקירת המגיש והעדים.

כל טענות המתנגדת בכתב התביעה הן השערות בעלמא ללא כל בסיס מציאותי ואת הבקשות למתן צווים ומסמכים ניתן להגדיר כניסיונות לדיוג ראיות ('פישינג').

נציין לדוגמה שבכתב התביעה טענה המתנגדת למצב בריאותי קשה של המנוח – אביה, אך כאשר התבקשה לציין אם ידוע לה מתי היה האב מאושפז בפעם האחרונה, אמרה שלא ידוע לה.

בית הדין יאפשר למתנגדת להציג ראיות לכאורה לטענותיה תוך שלושים יום, ואם לא תעשה כן, ההתנגדות תידחה והצוואה תאושר.

בקשת חיוב ההוצאות שהגישה המתנגדת נדחית מכיוון שהדיון התנהל בסמוך למועד שניתן למתן התגובה ונשמעו טענות הצדדים באופן בלתי אמצעי.

ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים ושל המנוח.

ניתן ביום ט' באדר א' התשע"ט (14.2.2019).

הרב חיים בזק – אב"ד                           הרב שלמה שושן                               הרב איתן זן בר

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם