מאגרי מידע

אישור הסכם גירושין שלא נאמר בו מתן תוקף פסק דין 1121011-4 – ביה"ד י"ם

החלטה

לפנינו בקשת האישה לאשר את הסכם הגירושין של הצדדים ולתת לו תוקף פס"ד.

הצדדים כתבו הסכם גירושין בכתב יד במהלך הדיון שהתקיים ביום 22.10.2018. ביה"ד אישר להם את ההסכם בהחלטה מיום 23.10.2018, וגם הורה לצדדים להגיש אותו מודפס. האיש הגיש את ההסכם מודפס וחתום ע"י שני הצדדים בבקשה מיום 1.11.2018 בתיק הגירושין של האישה.

ביה"ד כתב בהחלטה מיום 26.12.2018 שבמועד סידור הגט יינתן אישור סופי להסכם הגירושין.

דא עקא, שבמועד סידור הגט שנקבע לצדדים ביום 10.2.2019 חזר בו האיש מההסכם, ובסופו של דבר התגרשו ביום 21.2.2019 בלא שניתן אישור סופי להסכם.

למרות האמור לעיל, מכיוון שביה"ד אישר את ההסכם הידני, למרות שלא נכתב בהחלטה מיום 23.10.18 כי ניתן לו תוקף פסק דין, ביה"ד מבהיר שההסכם תקף, כפי שיבואר.

בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 נאמר:

 אישור ואימות (תיקון מס' 3) תשנ"ה-1995

2.    (א)        הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור […]      

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2008

          (ד)        הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה;

המעיין בחוק יראה שאין צורך שביה"ד ייתן להסכם תוקף פס"ד ולא תוקף החלטה, אלא תפקידו הוא רק לאשר את ההסכם ותו לא. תוקף ההסכם הוא הסכמת הצדדים, אלא שהוא מותנה באישור של ערכאה משפטית כדי לבחון שבאמת הצדדים הסכימו לו שלא מתוך כפייה, לחץ וכיו"ב.

ראיה ברורה לפרשנות זו של החוק היא הסמכות שהחוק נותן לרושם נישואין או לנוטריון לאשר הסכם, ובוודאי ששם אינו נותן תוקף פסק דין להסכם, שהרי לא מדובר בערכאה שיפוטית.

לפיכך, היות שאת ההסכם הידני אישר הח"מ ואף חתם עליו, נמצא שההסכם אושר כדת וכדין.

נימוק נוסף לכך שההסכם מאושר כדת וכדין הוא שבוודאי הפרשנות של חתימת הדיין על ההסכם שבכתב יד היא אישור שלו כדת וכדין, אחרת מה משמעות החתימה.

יתרה מזאת, ההחלטה שניתנה יום לאחר מכן, ב-23.10.2018, מוכיחה שגם ניתן להסכם תוקף של החלטת בית הדין, שזה לשונה:

בפני בית הדין הגיעו לדיון של […] והוחלט כדלהלן:

  • הגט יינתן בתאריך שייקבע ע"י מזכירות בית הדין.
  • הצדדים הגיעו להסכם חלוקת רכוש, והתחייבו לעמוד בו.

אין ספק שלשונה של החלטה זו מורה בבירור שביה"ד נותן תוקף החלטה להסכם, שהרי נכתב מחד גיסא "הוחלט", ומאידך גיסא "הצדדים הגיעו להסכם", ועל כורחך הכוונה היא שביה"ד נותן להסכמה תוקף של החלטה.

לאור כל זאת ביה"ד מאשר שוב את הסכם הגירושין המודפס שהוגש ביום 1.11.2018, ההסכם נושא תאריך 22 באוקטובר 2018, יש בו שני עמודים ו-17 סעיפים. הצדדים חתמו על ההסכם שלא מתוך כפייה או לחץ, ויש לו תוקף משפטי גמור לכל דבר ועניין, ואף תוקף של החלטה.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ז באדר ב התשע"ט (24/03/2019).

הרב יצחק זר – אב"ד

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם